You don't have javascript enabled. Good luck with that.

نمايشگاه مبل، يك روز تمديد شد

برگزاری این نمایشگاه که از یک تا چهارم دی ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برنامه ریزی شده بود، به دلیل استقبال زیاد و بنا به درخواست های مکرر تا روز شنبه 5 دی ماه تمدید شد.

سیزدهمین نمایشگاه صنایع مبل و دکوراسیون خانگیبه دلیل استقبال بازدیدکنندگان و تقاضای مشارکت کنندگان تا روز شنبه5 دی ماه و به مدت یک روز تمدید شد.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، برگزاری این نمایشگاه که از یک تا چهارم دی ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برنامه ریزی شده بود، به دلیل استقبال زیاد و بنا به درخواست های مکرر تا روز شنبه 5 دی ماه تمدید شد.

نمایشگاه این دوره در 9000 متر مربع فضای نمایشگاهی و با حضور 113 مشارکت کننده برگزار شده و ساعت بازدید آن 15 تا 22:30 است.

 

سايت مقام معظم رهبريسايت رياست جمهوري ايران

نظر سنجی

آمار بازدید کنندگان :